Nowości 20.02

02 – 04.02.2016 – Kurs mistrzowski „Muzyka hiszpańska” z prof. Andrésem Cea Galánem w Musikhochschule w Monachium.

30.01.2016 – Koncert w prestiżowym kościele Św. Seweryna w Paryżu.

27.10.2015 – Rozpoczęcie studiów organów i improwizacji w Conservatoire à Rayonnement Régional w Paryżu w ramach „Cycle de Concertiste” w klasie prof. Christophe Mantoux’a.

26.10.2015 – Wykład w ramach II Międzynarodowej Koncerencji Naukowej „Organy i ludzie”. Wykład „Organy w kościele Św. Jakuba w Lubece – historia i teraźniejszość”.

13.10.2015 – Egzaminy wstępne do Paryża.

09 – 12.10.2015 – Wycieczka organowa: Amsterdam, Alkmaar.

23.09.2015 – Wyniki VII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. M. K. Ciursionisa w Wilnie. II nagroda i nagroda specjalna dla Mateusza Rzewuskiego. Zaproszenia na prestiżowe koncerty do kościoła St. Sulipice w Paryżu oraz kościoła Franciszkanów w Salzburgu.

20.09.2015 – Koncert kończący III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Koncert w wykonaniu Monicy Melcovej (San Sebastian).

11 – 23.09.2015 – VII Międzynarodowy Konkurs Organowy w Wilnie.

03 – 09.09.2015 – II etap Międzynarodowego Konkursu organowego im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie.

24 – 30.08.2015 – Prezentacje organów w Bazylice Licheńskiej.

21.07.2015 – Kurs mistrzowski z prof. Christophem Mantoux w kościele St. Severin w Paryżu.

06.07.2015 – Koncert dyplomowy w Kościele Św. Jakuba w Lubece z oceną bardzo dobrą. Koncert zakończył dwuletnie studia magisterskie Master of Music w Musikhochschule w Lubece.

26.06.2015 – II Recital dyplomowy w Katedrze Polowej WP w Warszawie, dwuletnie studia magisterskie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie ukończone z wyróżnieniem i najwyższą oceną. Praca magisterska została napisana na temat: „Organy w kościele św. Jakuba w Lubece – historia i teraźniejszość”.

22.06.2015 – Egzaminy wstępne na studia Konzertexamen w Hochschule fuer Musik und Theater w Monachium. Egzaminy zdane pozytywnie. Rozpoczęcie studiów od października 2016 roku w klasie solistycznej prof. Bernharda Hassa.

12.06.2015 – Kurs mistrzowski z prof. Behrnhardem Hassem w Monachium.

18 – 22.05.2015 – Kurs mistrzowski z prof. Michaelem Radulescu z Wiednia. Musikhochschule Luebeck.

Napisano w Aktualności